Wpierw podłączyć  kartę potem instalować sterownik czy odwrotnie? Karty na USB  instaluje się najczęściej w kolejności: podłącznie kabla  USB z karty dźwiękowej do komputera, a następnie instalacja sterowników z dołączonej płyty CD.
Zdarzają się wyjątki. Proponujemy zapoznać się z instrukcją karty.

Wpierw proponujemy uruchomić darmowy program DPC Latency Chceker ze strony http://www.thesycon.de/ aby sprawdzić wydajność swojego komputera czy mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem dźwięku. Program sugeruje wyłączanie kolejnych urządzeń , które mogą wpływać na jakość odtwarzanego dźwięku.  Można również programem : Latencymon ze strony : https://www.resplendence.com/latencymon

1/ Zainstalować właściwy sterownik pobrany ze strony producenta.

2/ W prograch  muzycznych wybierać zawsze  w ustawieniach sterownik zawierający w nazwie człon : "ASIO" np: EmuASIO. ESIASIO itd

3/ Nie pozwolić komputerowi na wyłączanie zasilania w porcie USB w celu oszczędzania energii. Dotyczy to portu USB, do którego podłączona jest karta dźwiękowa.

4/ Sprawdzić czy podłączony interfejs USB pracuje w standardzie USB 2.0 czy USB 1.1? ( Dostęp uzyskujemy klikając prawym przyciskiem myszy w " Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host controller ..)

5/ Zwiększyć bufor czyli latencję w sterowniku karty o stopień wyższy np. z 128 na 256 sampli lub więcej. Dla kart na USB bufor winien być w przedziale od 10 ms do 20 ms ( jeżeli podajemy w ms zamiast liczby sampli).

6/ Zmniejszyć wymagania programu np. zamiast 24-bit/192 kHz wybrać 24-bit/44,1 kHz lub 16-bit/44,1 kHz ( dotyczy starszych komputerów )

7/ Zmienić ustawienia: panel sterownia >system>zaawansowane>wydajność ustawienia>zaawansowane> włączyć -usługi działające w tle

8/ Zainstalować ewentualnie dodatkową kartę na PCIe z portami USB (dotyczy komputerów stacjonarnych)

Proszę pobrać ze strony  https://www.lynxstudio.com/downloads  program do sprawdzenia i aktualizowania firmware karty lub przetwornika, np: LynxFirmware.Win.1.0.3.zip ( dla Windows)  lub LynxFirmware.macOS.1.0.3.zip dla komputerów Macintosh

Jeżeli program wykryje różnicę w wersjach  to pobierze z internetu najnowszą i rozpocznie proces wymiany firmware.

Aktualizacja zajmie tylko kilka minut. Jak tylko proces aktualizacji zostanie pomyślnie zakończony, należy wyłączyć komputer i wyłączyć go lub odłączyć konwerter od sieci, aby nowe oprogramowanie zostało aktywowane.

Jeśli aktualizacja się nie powiedzie, nie wyłączaj komputera ani konwertera do czasu pomyślnego zakończenia aktualizacji. Ponieważ aktualizacja jest aktywowana dopiero po wyłączeniu komputera lub konwertera, można ponownie uruchomić komputer i powtórzyć proces aktualizacji po nieudanej próbie.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ: Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje przed aktualizacją oprogramowania konwertera Lynx. Przerwij lub zatrzymaj Harmonogram zadań systemu Windows (Agent systemu) i upewnij się, że zasilanie komputera nie może zostać przerwane podczas procesu aktualizacji (sprawdź wtyczkę zasilania). Jeśli aktualizacja zostanie przerwana w trakcie procesu, może to doprowadzić do unieruchomienia karty dźwiękowej lub konwertera Lynx, który może zostać naprawiony tylko przez serwis producenta, za co pobierana jest opłata.

OŚWIADCZENIE: Niewłaściwe zastosowanie aktualizacji oprogramowania układowego może spowodować, że konwerter Lynx nie będzie działał poprawnie lub przestanie działać. Aktualizację należy przeprowadzić tylko wtedy, gdy ma się pewność, że można z niej korzystać bez błędów. Tworząc procedury aktualizacji, Lynx Studio dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczne użytkowanie. Niemniej jednak ani Lynx Studio, ani Sound import  nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użycia procedur aktualizacji na sprzęcie lub instalacji oprogramowania użytkownika.

Zwiększenie wydajność portów USB / Fire Wire

Muzycy korzystający z komputera, są uzależnieni od portów USB lub FireWire wbudowanych w swoim komputerze. Czasami jednak to rozwiązanie zawodzi , szczególnie wtedy, gdy potrzebujemy dużej wydajności przy przesyłaniu dźwięku przez te porty. Problem z transmisją objawia się jako kliki  lub trzaski.

Rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w tzw kartę "przejściówkę"  typu PCIe/ USB , włożyć ją do wolnego portu na płycie głównej  PCIexpress i użyć jej portów w sytuacjach wymagających wysokiej wydajności. To rozwiązanie rozszerza wydajność i pozwala odciążyć inne urządzenia pracujące na USB jak: myszka, klawiatura, klucze-zabezpieczające i inne. 

uwaga: przejściówki dostarczające jednocześnie kombinację portów USB i FireWire są gorsze ze względu na problemy, które czasami mogą się pojawić. 

Naprawy pogwarancyjne E-mu prowadzą:

Creative Professional prowadzą oddziały European Service/Repair Centers: Cimple Solutions

London, UK Phone: +44(0)845 862 7171 Site: www.cimplesolutions.com Synthesizer Service Department

Germany 
Phone: +49 2632 300811 www.synthesizerservice.de L.E.M.I. di Felice Manzo

Italy
Phone: +39 011 231092Email: lemi.torino@lemi.org Site: www.lemi.org